viabil.se

P?Söder sedan 1975

VIA Bilservice Ab grundades hösten 1975 och har sedan dess funnits i samma lokaler p?Grindsgatan p?Söder i Stockholm. VIA är ett familjeföretag som nu, sedan år 2000, drivs av andra generationen.

Vi hjälper dig

Det är vi p?verkstaden som hjälper dig!

Robban, kundmottagning & reservdelar

P?verkstaden

Ett litet kort digitalt besök p?vår verkstad.

Entrén p?Grindsgatan 56